صاحب الزمان

نویسنده: دوست مولا - ۱۳٩٠/۳/٢٢

جهان با وجود تو

بر مدار عشق

میچرخد

وتو

برمدار خود.

تودر کجای جهانی

که خورشید به نام تو

سلام می کند

    *یامهدی*                   

 


 Design By : Pichak