السلام علیک یا حجه الله علی خلقه یا خلیفه الله فی ارضه

 

اسامی مقدس امام مهدی علیه السلام در کتب مذهبی ملل مختلف جهان

 

نام مقدس امام مهدی علیه السلام

نام کتاب مقدس

نام مقدس حضرت مهدی علیه السلام

نام کتاب مقدس

فردوس الاکبر

قبروس رومیان

صاحب

صحف ابراهیم

کلمه الحق

صحیفه ی آسمانی

قائم

زبور داوود

لسان الصدق

صحیفه ی آسمانی

قیدمو

تورات توکوم

صمصام الا کبر

کندرال

ماشع

تورات عبری

بقیه الله

دوهر

مهمید آخر

انجیل

قاطع

قنطره

سروش ایزد

زمزم زرتشت

منصور

دید ابراهم

بهرام

السیاق زند و پازند

تسلی دهنده و روح راستی

انجیل  یوحنا

بنده ی یزدان

زند و پازند

شیلو

تورات

لندبطاوا(ثندیطارا)

هزارنامه ی هندیان 

پسر انسان

انجیل متی،لوقار،مرقس

شماخیل

ارماطس

قائم

کتاب دانیال

خوراند

جاویدان

سوشیانس

اوستا-جاماسپ نامه

خجسته

کندرال فرنگیان

قائم

شاکمونی

فیروز

کتاب اشعیای نبی

راهنما

پاتیکل هندوها

خسرو

کتاب محسوس

دست راستین،واقیدوخداشناس

دادانک بودایی ها

میزان الحق

کتاراتزی پیغنبر

 

پرویز

برزین آذر فارسیان

 

 

 

 


/ 0 نظر / 142 بازدید