شیخ محمدجواد انصاری همدانی

مرحوم شیخ محمد جواد انصاری همدانی از سوختگان شیدایی بود که خود را بنده امام زمان (ع) و بلکه خاک پای آن حضرت می دانست. راه سلوک حق را منحصر در ولایت امام زمان (ع) می دید و می فرمود: « وقتی خدا را می شود دید، امام زمان (ع) را که مخلوق خداست، چگونه نمی شود دید، اما وقتی می توان خدمت آن حضرت رسید که حضور و غیبتشان برای شما فرقی نکند. » آن بزرگوار، درباره نماز شب امام زمان ارواحنا له الفداء و نورانیت فوق العاده آن می فرمود: « یکی از مومنان، شبی که برای نماز شب بیدار شده بود، مشاهده کرد که حدود 500 خانه از خانه های همدانی نورافشانی می کند. به او الهام شده بود که در این خانه ها نماز شب خوانده می شود. آن گاه در نقطه ای از زمین عمودی از نور دیده بود که تا آسمان کشیده شده است و به او الهام شده بود که در آن مکان وجود مقدس حضرت مهدی (عج) به نماز شب ایستاده است »


برخی از شاگردان آیت ا... انصاری همدانی اعلی ا... مقامه معتقدند که منظور آن جناب، خودش بوده است، اما آن عارف بالله از روی تواضع و کتمان اسرار، نخواسته است که نام خود را ذکر نماید. از خصوصیات بارز آیت ا... انصاری رضوان ا... تعالی علیه کتمان شدید اسرار بوده است. آن جناب به شاگردان خود تاکید می کردند که اسرار الهی را بروز ندهند .


1 ر.ک: کرمی نژاد، در کوی بی نشانها؛ موسس شمس الشموس، سوخته.

/ 1 نظر / 26 بازدید