اسلام علیک یا قائم ال محمد

رفاه مردم در عصر امام زمان :

ابوسعید خدرىاز پیامبر اکرم (ص) روایت کرده که فرمود :

یکون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و الافثمان والافتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماءعلیهم مدراراً و الا تدخر الارض شیئاً من نباتها .  

مهدى از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یاهشت یا نه سال مى باشد ، همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند که قبل از وى هیچ بّر و فاجرى بدان نرسیده باشند، آسمان باران رحمت خود رابر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذار    نمى کند.

/ 1 نظر / 33 بازدید
سید حسین

سلام دوست عزیز فعلا نیا![گل] به روزم[گل]