حدیث روز

حدیث روز

حضرت مهدی (عَجَل الله تعالی فَرَجه)  فرمودند:

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاستوهمانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند.

                                                                                                                                                                     بحار الانوار، جلد 53،ص181

/ 0 نظر / 39 بازدید