السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه انظر * انا عبدک ذلیل، العاصی

 

آیت الله سید علی قاضی طباطبایی                        

از آن بزرگوار پرسیدند که آیا می شود در دوره غیبت کبرا به محضر امام زمان (عج) تشرف یافت؟ فرمود: « کور است چشمی که در هر صبح در اولین نگاه چشمش به امام زمان (ع) نیفتد». بزرگمردی که به « کوهی پر عظمت از توحید » مشهور گشته است. عارف کامل واصلی که اکثر عرفای عصر حاضر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از شاگردان مکتب اخلاقی ـ عرفانی او محسوب می شوند. بزرگمردی که در پرتو ولایت و عنایات ویژه امام زمان (عج) به مقام تشرف و شهود و حضور دایمی رسیده بود. خود او می فرمود: « وقتی امام زمان روحی فداء ظهور می نمایند، ورد ویژه ای را در گوش 313 نفر یاران ویژه خویش می خوانند. ایشان با قدرت طی الارض شرق و غرب عالم را طی می کنند و چشم بر هم زدنی باز میگردند و شهادت وگواهی می دهند که ولی ا... در روی زمین کسی جز امام زمان (عج) نیست » و آن گاه می فرمودند: « من از آن ورد ویژه آگاهم »ایشان بیش از هر چیز بر « انس شبانه روزی با قران » و « توسل به حضرت اباعبدا... الحسین (ع) تاکید می ورزید و می فرمود: « به هر جا که رسیده ام، در سایه تمسک به قران وتوسل به حضرت اباعبدا... الحسین (ع) رسیده ام 1. »

1. ر.ک: هاشمیان، دریای عرفان (شرح احوال آیت ا... قاضی اعلی ا... مقامه ). 

/ 1 نظر / 65 بازدید
سافیا

السلام علیک یا بقیۀ الله فی ارضه